CFTC banner 2De industriële verwerking van akker- en tuinbouwgewassen en toepassing in voedingsingrediënten vergt specifieke kennis. Daarvan heeft Cosun veel in huis. Op verzoek van de eigen Cosun-ondernemingen en soms ook op indicatie van klanten of samen mèt klanten, werkt het Cosun Food Technology Centre (CFTC) onder andere aan de verbetering en vernieuwing van de eigen productieprocessen en de ontwikkeling van innovatieve productconcepten.

CFTC is het kennis- en expertisecentrum van Cosun gevestigd in Roosendaal. Verdeeld over afdelingen zoals Proces- en Suikertechnologie (PST), Research, Analyse, Productontwikkeling en Infocentre spelen onze CFTC collega`s een coördinerende en initiërende rol binnen Cosun op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Het CFTC werkt in opdracht en ten dienste van de Cosun businessgroepen. Door deze constructie is CFTC in staat de aanwezige kennis en ervaring te delen en breed in te zetten. Samen met de businessgroepen zoekt CFTC o.a. ook naar nieuwe, slimme toepassingen van biomassa. We beschikken daarbij over proefopstellingen voor procesanalyses, onderzoekslaboratoria, een pilotplant en een eigen 'proefbakkerij'.

Met ingang van 2015 zal de nieuwbouw van start gaan van het Cosun Food Technology Centre op Nieuw Prinsenland, het bedrijventerrein bij de fabriek van Suiker Unie. De keuze voor vestiging is op Nieuw Prinsenland gevallen vanwege het innovatieve karakter van het bedrijventerrein. Hiermee is een begin gemaakt voor een kennisintensief cluster met het oog op ontwikkelingen in de biobased economy. De investering in nieuwbouw voor het CFTC is daarmee een investering in de toekomst van Cosun.

De planning zal zijn om Q2 2017 de nieuwbouw met al haar faciliteiten te gaan betrekken.